Karibu

Historia Fupi ya Taasisi

Kituo Chakula na Lishe Tanzania ni taasisi ya Serikali chini ya Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii. Ilianzishwa na Sheria ya bunge No. 24 ya 1973 kama ilivyorekebishwa na Sheria ya 3 ya 1995. Kituo hicho kilianza kufanya kazi mwaka wa 1973.

Taasisi ya Chakula na Lishe Tanzania inatakiwa kuratibu sera kwa vitendo vya lishe hasa kati ya kilimo na afya chini ya harakati "mipango ya lishe".

Taasisi inawajibika na majukumu ya kushauri Serikali na umma juu ya maswala yote ya sera kuhusiana na chakula na lishe na kusimamia watendaji mbalimbali tofauti kwa lengo la kukuza lishe nchini.

Bodi ya Uongozi ni Bodi ya Wakurugenzi ambao Mkurugenzi Mtendaji ndiye Mkurugenzi Mtendaji na wengine ni wakuu wa kurugenzi tano, yaani: Fedha, Utumishi na Utawala; Mipango ya Sera ya Lishe; Afya ya Jumuiya na Lishe; Elimu na Mafunzo ya Lishe; Sayansi ya Chakula na Lishe. Taasisi kwa sasa pamoja na kurugenzi inaonyesha mbinu ya dhana katika kukabiliana na chanzo cha utapiamlo.

Tanzania Census 2022